Điều khoản sử dụng

Bằng cách truy cập và sử dụng trang web tf88casinovn.click, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Các điều khoản này có thể được cập nhật và điều chỉnh từ thời gian này đến thời gian khác, vì vậy hãy kiểm tra thường xuyên để cập nhật thông tin.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, bạn không được phép sử dụng trang web của chúng tôi.

2. Quyền sở hữu trí tuệ

Các nội dung, logo, tên thương hiệu và bất kỳ tài liệu nào khác trên trang web tf88casinovn.click đều thuộc sở hữu trí tuệ của chúng tôi và các bên sở hữu tương ứng. Bất kỳ việc sao chép, phân phối, sửa đổi hoặc sử dụng một phần hoặc toàn bộ nội dung mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và có thể bị kiện trách nhiệm hình sự và dân sự theo pháp luật.

3. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu cá nhân. Chúng tôi chỉ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo quy định pháp luật và chính sách bảo mật của chúng tôi.

  • Thông tin cá nhân của bạn sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ bạn.
  • Chúng tôi sử dụng các biện pháp an ninh công nghệ thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạm dụng hoặc truy cập trái phép.

4. Giới hạn trách nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng trang web tf88casinovn.click, bao gồm cả mất mát dữ liệu, thiệt hại do virus hoặc các chương trình độc hại khác.

  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung của bên thứ ba nào mà bạn có thể truy cập thông qua trang web của chúng tôi.
  • Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web tf88casinovn.click sẽ hoạt động liên tục và không bị gián đoạn hoặc lỗi.