Chính sách bảo mật

Tại tf88casinovn.click, chúng tôi coi trọng sự riêng tư của người dùng và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Văn bản chính sách quyền riêng tư này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi.

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ Chính sách quyền riêng tư này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản trong chính sách này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Thông tin cá nhân thu thập

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản, đăng ký nhận bản tin, hoặc tham gia các hoạt động khác trên trang web của chúng tôi. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ, số điện thoại và thông tin tài khoản ngân hàng (nếu áp dụng).

Chúng tôi cũng tự động thu thập thông tin phi cá nhân, như địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ, thời gian truy cập và các trang web mà bạn đã xem.

  • Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể được sử dụng để:
  • Cung cấp và quản lý dịch vụ cho bạn;
  • Tùy chỉnh trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi;
  • Gửi thông báo, thông tin về sản phẩm và dịch vụ mới;
  • Nâng cao chất lượng dịch vụ của chúng tôi;
  • Xác định và ngăn chặn các hoạt động gian lận, lạm dụng và bất hợp pháp;
  • Liên hệ với bạn liên quan đến việc sử dụng trang web của chúng tôi.

2. Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ khi có yêu cầu của pháp luật hoặc khi chúng tôi cần chia sẻ thông tin để cung cấp dịch vụ cho bạn. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ các quy định về bảo mật và quyền riêng tư.

3. Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ hoặc hủy hoại. Chúng tôi sử dụng mã hóa SSL để bảo vệ dữ liệu khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

  • Đối với giao dịch tài chính trực tuyến, chúng tôi sử dụng các cổng thanh toán an toàn để bảo vệ thông tin tài khoản ngân hàng của bạn.
  • Chúng tôi giám sát và xây dựng các quy trình để đảm bảo rằng nhân viên của chúng tôi tuân thủ các quy định về bảo mật và quyền riêng tư.